Gordana je rođena u Glini, udana i majka dvoje djece. Po zanimanju je trgovkinja.

Aktivna je članica zajednice. Kao predsjednica glinske udruge žena organizirala je niz radionica za žene i djecu, predavanja o nasilju nad ženama i prevenciji bolesti, te rekreativne aktivnosti za žene. Bila je koordinator projekta “Jačanje lokane demokracije “ financiran od stane EU za područje Gline, Petrinje i Dvora koji je provodila Udruga Iks! Napisala je projekt „Info panoi“ odobren od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koji je rezultirao postavljanjem svjetlećeg info panoa na glinskoj šetnici.

Volim svoj grad, želim ostati i opstati u njemu!