Rođen 1987. godine, stručni je specijalist menadžmenata bankarstva, osiguranja i financija. Privatni je poduzetnik od 2016. godine.

Direktor je i vlasnik konzultantskog poduzeća koje se bavi izradom natječajne dokumentacije za prijave projekata na natječaje za bespovratno financiranje iz EU fondova i nacionalnih izvora financiranja. Vlasnik je obrta za poslovno savjetovanje u poljoprivredi, turizmu i ruralnom razvoju. Bavi se poljoprivredom i vlasnik je OPG-a.

Unazad 3 godine osigurali smo bespovratno financiranje iz EU fondova za mnogobrojne subjekte s prostora Grada Gline. Minimalno 70% od svake bespovratne kune uložene u poljoprivredu na prostoru Grada Gline osigurano je našim posredstvom!

Sredstva iz EU fondova nisu mit, ona postoje – a mi znamo kako ih privući!