Rođena u Glini, majka je troje djece. Studirala je na Sveučilištu u Zagrebu gdje je završila Građevinski fakultet i stekla titulu inženjerke građevinarstva. 

Zaposlena je u privatnoj građevinskoj tvrtki kao voditeljica logistike. U 23 godine radnog staža, radila je u više privatnih građevinskih i projektantskih tvrtki te u komunalnim poduzećima i gradskim upravama, pri čemu je stekla zavidno iskustvo i širok spektar znanja.

Svojim znanjem i iskustvom spremna je doprinijeti razvoju i obnovi našeg Grada.

Glina je lijep i perspektivan grad, dajte nam šansu da ga obnovimo zajedno!